Life on the waves Blog New Dawn

Blog New Dawn

A teď ty druhé vzpomínky, které máme na svědomí všichni, i naši přátelé. Ty, o kterých se mluví více, protože v nich nejsme jen sami dva.
6 Comments
Tagged in , , , ,
Learn More
And now it´s time for the others memories. We speak about them more often because we´re not alone but also with our friends.
0 Comments
Tagged in , , , ,
Learn More
Nebudu vám tady psát, jak probíhalo celých těch 7 let (to by vás určitě nebavilo a já chci, abyste četli dál), jak probíhala veškerá příprava před vyplutím a opuštěním Anglie, kdy se z Oty stal instalatér, elektrikář, truhlář, malíř zkrátka Ferda mravenec, práce všeho druhu, a i já jsem, samozřejmě, přiložila ruku k dílu…uklízečka, kuchařka, pekařka, cukrářka a pozor na teakovou palubu a její nátěr, na to mi nesahejte, to je moje práce. Prý jsem jako feťák, tvrdí můj manžel, ano ano miluji vůni teakového oleje 😛.
2 Comments
Tagged in , , , , ,
Learn More
I don´t want to write how it was for 7 years (think it isn´t interesting and I want you to read it). How was the whole preparing before sailing and leaving England. When Ota became electrician, plumber, carpenter, painter … in two words „Mr Perfect“and of course even me I tried to help…housewife, cook, baker, pastry-cook. And beware of the teak deck – that´s my job to paint the teak. My husband said I´m like taking a drugs, yes, yes I love the smell of the teak oil 😛.
0 Comments
Tagged in , , , , ,
Learn More
Jmenuji se Petra a než jsem poznala Otu, byl ze mne „plážový povaleč“, než se ze mne stal člen posádky a námořník, tak můj život byl má dáti/dal, čísla, tabulky, zákony a paragrafy. Na dovolených byla pro mne voda v moři studená a v bazénu teplota ušla. Teď žiji velkou část roku na lodi...

My name is Petra and I had preferred lying on the beach before I met Ota. I had been accountant, liked numbers, tables, laws and paragraphs before I became crew of sailing yacht and sailor. I hate cold water in the sea and preferred swimming pools with warm water on the holiday. Now I live most of the year on the boat...
0 Comments
Learn More
„Před námi jsou lepší věci než ty, které jsme nechali za námi“ Upřímně, rok 2020 stále ještě je a byl hodně náročný pro nás všechny. Nikdy bych neřekla, co se může stát a kdyby mi to někdo tvrdil, tak bych mu určitě nevěřila a snažila bych se mu to vyvrátit, ale je to tak, rok 2020 stál za úplný….byl psychicky náročný už od samého začátku a potom to kouzelné a časem radši zakázané slovo „Covid“ čili „korona“…přátelé opravdu jsme to přežili, už jsme na konci roku 2020 a myslím, že ne jen já, ale všichni doufáme, že ten další rok 2021 bude od samého začátku „in“, že jsme si to všichni už vybrali a čeká nás super 12 měsíců. Všem bych nám to přála a pevně v to věřím....
0 Comments
Tagged in , , , ,
Learn More
Honestly, the Year 2020 has been very difficult for all of us. I would never believe what could happen. But really this year was from beginning and still is very mentally demanding. From the word COVID became forbidden word…but don´t be afraid my friends…we´re still here, we survived and the End is behind the corner. Everyone of course including me hopes that the Year 2021 will be „IN“. The next 12 months will be perfect. I believe it and I wish it to everyone....
0 Comments
Tagged in , , ,
Learn More
Tak už je to více jak 7 let, co jsme proměnili Oťasův sen ve skutečnost a žijeme trochu, občas dost, dobrodružný život. Na to slovo „dobrodružný“ máme s Otou každý jiný názor, ale protože BLOG píšu já, tak bude malinko po mém .😉 Přesně tak, na otázku, jak je možné, že Češi žijí na moři, když nemáme moře, odpovídáme, že to byl vždy Otův sen, už od jeho dětství, a trvalo přes rok, než mně přesvědčil slovy, že to bude fajn, že se nemusím ničeho bát, že mně nebude špatně (žádná mořská nemoc, žádné zvracení), stačí respekt z moře a hlídat počasí a vše zvládneme. No, nakonec jsem souhlasila, a i když jsem se na začátku bála, neuměla si to představit najednou vše opustit a začít úplně nový a zcela jiný život, tak po sedmi letech...
0 Comments
Tagged in , , , , , ,
Learn More
So, yes it´s more than 7 years what we turned a dream into a reality. We live a little, sometimes more than enough, life full of the adventure. Adventure, me and Ota, we have completely different opinion to this word. But because I write the BLOG so you´ll read my view. 😉 Exactly, we listen so often „How is possible that Czech people are living on the sea? You don´t have sea.“ Our answer „It was Ota´s dream from his childhood.“ He persuaded me finally. It took to him more than one year. He told and promised me… „it will be okay, you can´t be afraid of anything, you won´t be sick, no seasickness, no vomiting. It´s enough to have huge respect from the sea, check weather forecast, and everything will be ok.“
0 Comments
Tagged in , , , , , ,
Learn More
Svět kolem nás je úžasné místo, plné života, ohromujících scenérií a fascinujících lidí. Cestování a objevování těchto krás, se již dávno stalo naší vášní, ale až před několika lety, jsme se s manželkou rozhodli opustit „pohodlí domova“, vstoupit na palubu naší plachetnice a vyrazit za dobrodružstvím. Naši plachetnici jsme pojmenovali Nový úsvit „New Dawn“ jako symbol našeho nového života a tady je několik příběhů z našeho putování světem.
0 Comments
Tagged in , , , , , ,
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.