Posts by TagBiskaj

Nebudu vám tady psát, jak probíhalo celých těch 7 let (to by vás určitě nebavilo a já chci, abyste četli dál), jak probíhala veškerá příprava před vyplutím a opuštěním Anglie, kdy se z Oty stal instalatér, elektrikář, truhlář, malíř zkrátka Ferda mravenec, práce všeho druhu, a i já jsem, samozřejmě, přiložila ruku k dílu…uklízečka, kuchařka, pekařka, cukrářka a pozor na teakovou palubu a její nátěr, na to mi nesahejte, to je moje práce. Prý jsem jako feťák, tvrdí můj manžel, ano ano miluji vůni teakového oleje 😛.
2 Comments
Tagged in , , , , ,
Learn More
I don´t want to write how it was for 7 years (think it isn´t interesting and I want you to read it). How was the whole preparing before sailing and leaving England. When Ota became electrician, plumber, carpenter, painter … in two words „Mr Perfect“and of course even me I tried to help…housewife, cook, baker, pastry-cook. And beware of the teak deck – that´s my job to paint the teak. My husband said I´m like taking a drugs, yes, yes I love the smell of the teak oil 😛.
0 Comments
Tagged in , , , , ,
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.