Posts by Taginfo

Nebudu vám tady psát, jak probíhalo celých těch 7 let (to by vás určitě nebavilo a já chci, abyste četli dál), jak probíhala veškerá příprava před vyplutím a opuštěním Anglie, kdy se z Oty stal instalatér, elektrikář, truhlář, malíř zkrátka Ferda mravenec, práce všeho druhu, a i já jsem, samozřejmě, přiložila ruku k dílu…uklízečka, kuchařka, pekařka, cukrářka a pozor na teakovou palubu a její nátěr, na to mi nesahejte, to je moje práce. Prý jsem jako feťák, tvrdí můj manžel, ano ano miluji vůni teakového oleje 😛.
2 Comments
Tagged in , , , , ,
Learn More
I don´t want to write how it was for 7 years (think it isn´t interesting and I want you to read it). How was the whole preparing before sailing and leaving England. When Ota became electrician, plumber, carpenter, painter … in two words „Mr Perfect“and of course even me I tried to help…housewife, cook, baker, pastry-cook. And beware of the teak deck – that´s my job to paint the teak. My husband said I´m like taking a drugs, yes, yes I love the smell of the teak oil 😛.
0 Comments
Tagged in , , , , ,
Learn More
„Před námi jsou lepší věci než ty, které jsme nechali za námi“ Upřímně, rok 2020 stále ještě je a byl hodně náročný pro nás všechny. Nikdy bych neřekla, co se může stát a kdyby mi to někdo tvrdil, tak bych mu určitě nevěřila a snažila bych se mu to vyvrátit, ale je to tak, rok 2020 stál za úplný….byl psychicky náročný už od samého začátku a potom to kouzelné a časem radši zakázané slovo „Covid“ čili „korona“…přátelé opravdu jsme to přežili, už jsme na konci roku 2020 a myslím, že ne jen já, ale všichni doufáme, že ten další rok 2021 bude od samého začátku „in“, že jsme si to všichni už vybrali a čeká nás super 12 měsíců. Všem bych nám to přála a pevně v to věřím....
0 Comments
Tagged in , , , ,
Learn More
Tak už je to více jak 7 let, co jsme proměnili Oťasův sen ve skutečnost a žijeme trochu, občas dost, dobrodružný život. Na to slovo „dobrodružný“ máme s Otou každý jiný názor, ale protože BLOG píšu já, tak bude malinko po mém .😉 Přesně tak, na otázku, jak je možné, že Češi žijí na moři, když nemáme moře, odpovídáme, že to byl vždy Otův sen, už od jeho dětství, a trvalo přes rok, než mně přesvědčil slovy, že to bude fajn, že se nemusím ničeho bát, že mně nebude špatně (žádná mořská nemoc, žádné zvracení), stačí respekt z moře a hlídat počasí a vše zvládneme. No, nakonec jsem souhlasila, a i když jsem se na začátku bála, neuměla si to představit najednou vše opustit a začít úplně nový a zcela jiný život, tak po sedmi letech...
0 Comments
Tagged in , , , , , ,
Learn More
So, yes it´s more than 7 years what we turned a dream into a reality. We live a little, sometimes more than enough, life full of the adventure. Adventure, me and Ota, we have completely different opinion to this word. But because I write the BLOG so you´ll read my view. 😉 Exactly, we listen so often „How is possible that Czech people are living on the sea? You don´t have sea.“ Our answer „It was Ota´s dream from his childhood.“ He persuaded me finally. It took to him more than one year. He told and promised me… „it will be okay, you can´t be afraid of anything, you won´t be sick, no seasickness, no vomiting. It´s enough to have huge respect from the sea, check weather forecast, and everything will be ok.“
0 Comments
Tagged in , , , , , ,
Learn More
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.