Who I am About Petra

Few Words About me
několik slov o mně

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest

Tak to jsem já…

Jmenuji se Petra a než jsem poznala Otu, byl ze mne „plážový povaleč“, než se ze mne stal člen posádky a námořník, tak můj život byl má dáti/dal, čísla, tabulky, zákony a paragrafy. Na dovolených byla pro mne voda v moři studená a v bazénu teplota ušla.

Teď žiji velkou část roku na lodi, v deset večer už ležím v posteli a v 7 ráno už mám v nohách minimálně 5 km s naším čtyřnohým “Čertíkem“, chodím běhat, lezu po horách, myji se v moři, občas v tak studené vodě, že je to jen se nadechnout, zadržet dech a rychle pryč. Čtu hodně a ráda a vůbec nejraději detektivní a psychologické romány. Ota má strach, že si hledám návod na dokonalý zločin…jeho slovy „kudla v zádech“.😀🔪 Ráda poznávám nové lidi, jsem hodně opatrná a můj život musí být podle pravidel, jakých…to sama nevím, ale snažím se a plánuji. Nesnáším pomluvy, faleš, lež a hloupost, vážím si dochvilnosti, upřímnosti, pravdy (i když někdy bolí) a slušných lidí. Jsem už přes 20 let nemocná, a co na tom, že už po několikáté za posledních pár let jsem změnila jídelníček, vyřazuji jídla, omezuji laktózu a lepek. Jsem tady, je mi dobře a žiji…je to tak, miluji život, manžela, rodinu, smích a taky Prosecco.

Potřebuji mít domov, místo, kam se můžu vždy vrátit, a bude tam na mě někdo čekat. Rodina a přátelé jsou pro mne to nej…obrovský dar, který si budu snažit udržet po celý svůj život.

Díky za to, že jste…

So that’s me…

My name is Petra and I had preferred lying on the beach before I met Ota. I had been accountant, liked numbers, tables, laws and paragraphs before I became crew of sailing yacht and sailor. I hate cold water in the sea and preferred swimming pools with warm water on the holiday.

Now I live most of the year on the boat, at 10 pm I´m in the bed and at 7 am I already have in my legs at least 5 km with our for legs „Devil“. I like running, hiking, I wash myself in the sea, sometimes is to cold that after one breath I have to go out. I read to much and I like it, the most I like detective and psychological novels. Ota is afraid that I´m looking the manual for the perfect crime…his words „knife in the back“ 😀🔪 I like to meet new people, I´m very careful and my life follows the rules, which…I don´t know myself, but I try and plan. I hate gossip, falsity, lie and stupidity. I appreciate punctuality, honesty, truth (although it sometimes hurts) and polite people. I have been ill more than 20 years of my life and what about that I had to change several times my menu in the last few years, stop eating some food, without lactose, less gluten. But I´m here, I am fine and I live my life…it´s true, I love my life,my husband, my family, laugh and also Prosecco.

I need to have home, the place where I can return anytime and someone is waiting for me there. Family and friends are the best for me…a huge gift. I´ll try to keep this gift for my whole life.

Thank you for being …

Tak to
jsme my
So that's
us

0
Nautical miles
0
happy days of the year
-10000
My wish

our home
Náš domov

Moody 49

before ■ now Dream

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on pinterest
Back to Top
Back to Top
Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.